Een succesvol event betekent
return-on-investment

EyeQube heeft een iPad-tool ontwikkeld waarmee het succes van uw event gemeten kan worden. Tijdens het event neemt een aantal welbespraakte dames korte interviews af onder de genodigden. Maximaal zes tot acht vragen geven inzicht in de ervaringen van de aanwezigen over het event, de producten, diensten en doelstellingen van de organisator. De antwoorden worden opgeslagen in een database, de resultaten en conclusies zijn direct na het event online te bekijken. Deze aanpak geeft inzicht in het succes van het event in relatie tot de vooraf geformuleerde doelstelling.