Stappenplan

Elke situatie is anders. Er is geen standaardprotocol. Wél een stappenplan. Elke samenwerking begint met een uitgebreide kennismaking bij u op kantoor. We willen u in uw omgeving leren kennen, weten wat u bezighoudt, hoe uw product of dienst eruit ziet en hoe u naar de toekomst kijkt. We kijken naar uw online-performance. Er wordt een stappenplan opgesteld dat er als volgt uit kan zien.
1. Inventariseren/Analyseren

Gaat het om een product, dienst, een afdeling of om de hele organisatie? Wat is de doelstelling? We brengen de in- en externe omgevingsfactoren in kaart. Welke product/marktcombinaties zijn mogelijk, welke trends zijn er? Wat is het concurrentieveld én wat zijn de ervaringen van klanten?


2. Doelgroepensegmentatie

Op welke doelgroepen gaat u zich richten en met welke product of dienst? De markt wordt verdeeld in afzonderlijke doelgroepen. Elke doelgroep met specifieke kenmerken en desgewenst een eigen benaderingswijze.


3. Positioneren van product of dienst

Positionering is het creëren van een unieke beeld van een organisatie, product of dienst. We stellen vast op welke wijze u zich kunt onderscheiden van de concurrentie. Bij positioneren draait alles om de emotie van uw afnemers. Hoe wilt u dat afnemers uw product beleven? Offline én online.

4. Bepalen marketingdoelstellingen

Reële en meetbare doelstellingen worden per product, dienst of voor de totale organisatie vastgesteld. Desgewenst per regio of doelgroep. Het kan gaan om doelstellingen voor omzet, winst, marktaandeel of naamsbekendheid. Maar ook om online-doelstellingen zoals vertoningen, kliks, leads en conversie.


5. Ontwikkelen marketingstrategie

De marketingstrategie behoort tot de kern van het marketing-planningsproces. We bepalen het tijdpad en kiezen de communicatiestrategie, de social media aanpak en de content- en online-strategie. Want uw beeld en verhaal moeten kloppen in alle kanalen en verschijningsvormen.

6. Samenstellen marketingmix

De marketingmix geeft invulling aan de bekende marketinginstrumenten: Prijs, Product, Plaats, Promotie en Personeel. Onder Promotie vallen onder andere communicatie, public relations, social media en contentstrategie, online-marketing en persoonlijke verkoop.


7. Activiteitenplanning opstellen

De activiteitenplanning omvat een overzicht van de marketingactiviteiten. Het is een blauwdruk waar alles in staat met betrekking tot het wat, wanneer, waar en hoe. De planning wordt ook gebruikt om de geprogrammeerde activiteiten te controleren en eventueel bij te sturen.

8. Evalueren en resultaten meten

Marketinginspanningen moeten constant worden getoetst om te kunnen bepalen of de doelstellingen zijn behaald. Online meten en analyseren we alle activiteiten nauwkeurig. Dat maakt het mogelijk om te evalueren of de gekozen marketingmix de ideale is.