Strategie

Onderzoek wijst uit dat de meest succesvolle ondernemingen continu en consistent doen aan marketingplanning. Marketingstrategie heeft betrekking op uiteenlopende facetten binnen uw onderneming, zoals productontwikkeling, distributie, verkoop en communicatie. Maar natuurlijk ook op een optimale online-presentatie en -performance.

Marketing moet steeds meer een meetbare bijdrage leveren aan de omzet. Weten wat wel of niet werkt, en hoe het werkt, leidt tot betere resultaten (en een legitimatie van de marketinginspanningen en -budgetten). Mede daardoor groeit de behoefte om de impact van online-campagnes te meten; steeds meer bedrijven zien in dat investering in web analytics loont.